Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Aangeboren afwijkingen in Nederland 1997-2009: Gebaseerd op de landelijke verloskunde en neonatologie registraties

Author: Mohangoo, A.D. · Gameren-Oosterom, H.B.M. van · Schönbeck, Y. · Buitendijk, S.E. · Pal-de Bruin, K.M. van der
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 441362
Report number: 2011.042
Keywords: Health · Neonatology · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences