Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Analyse van factoren als basis voor een verbodswetgeving voor arbeidsplaatsen met een geluidexpositieniveau hoger dan 95 dB(A) en voor een daaraan gekoppeld ontheffingenstelsel : Fase 1B: Een toetsing van de geschatte omvang van de lawaaiproblematiek in vier bedrijfsklassen van de Nederlandse industrie

Author: Berg, R. van den · Ree, D. van der · Jurriëns, A.A.
Type:report
Date:1988
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO
Identifier: 268381
Report number: 88013
Keywords: Workplace