Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Validatie van de Friction After Polishing test als methode om de polijstgevoeligheid van asfaltmengsels te voorspellen

Author: Kuijper, P. · Derksen, G.B. · Bruggen, P. van der
Type:article
Date:2012
Source:CROW Infradagen 2012, 8. Thema: Stroefheid & Wegbeheer, 22-23 mei 2012
Identifier: 486506
Keywords: Traffic · Friction tests · Roads · Physics & Electronics · II - Intelligent Imaging · TS - Technical Sciences

Abstract

Met de nieuwe contractvormen die RWS hanteert krijgt de aannemer meer vrijheid en verantwoordelijkheid bij de keuze van de producten die hij aanbiedt. RWS schrijft in principe de functie van een bepaald product voor, maar beschrijft niet tot in detail hoe dat product er moet uitzien. Om vroegtijdig falen op stroefheid uit te sluiten heeft RWS tot op heden een eis gesteld aan de weerstand tegen polijsten met behulp van de PSV-proef. Op basis van empirie wordt aangenomen dat een deklaag aan de in de eerste alinea genoemde stroefheideisen zal (blijven) voldoen, indien de PSV-waarde van het mineraalaggregaat van de fractie 8/10 minimaal 58 bedraagt. Dit in combinatie met samenstellingseisen waardoor ook de macrotextuur wordt vastgelegd. Door het toepassen van deklagen met fijnere fracties rijst onder meer de vraag in hoeverre de PSV-waarde nog voldoende zeggingskracht heeft, aangezien het Polijstgetal op de fractie 8/10 wordt bepaald. Deze paper beschrijft de validatie van de Friction After Polishing-test (FAP-test). Deze proef (conform prEN 12697-49:2011) bepaalt de weerstand tegen polijsten van het gehele asfaltmengsel en niet alleen van een fractie van het mineraalaggregaat. De validatie van de FAPtest heeft plaatsgevonden op zowel open als dichte deklaagmengsels. Uit het onderzoek blijkt dat qua stroefheidontwikkeling goede en slechte wegdekken met behulp van de FAP90 worden onderscheiden. Op basis van het onderzoek is het mogelijk om voor asfaltmengsels voor ZOAB 16 deklagen, met een verkeersintensiteit van minimaal 20.000 voertuigen per rijrichting per etmaal, een richtwaarde te bepalen. De FAP90 dient ten minste 0,46 te bedragen. In dit geval wordt 16 % van potentieel slechte mengsels goedgekeurd en 19 % van de potentieel goede mengsels afgekeurd. Gezien de beperkte proefomvang en het ontbreken van ervaring met de FAP-test kan deze waarde slechts indicatief worden gebruikt. Door de geringe omvang van de steekproef is het niet mogelijk om een zinvolle richtwaarde voor mengsels voor AC 16 surf deklagen te geven.