Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De oudere werknemer na de kredietcrisis

Author: Smulders, P.
Type:article
Date:2009
Source:Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 1, 25, 3-5
Identifier: 159734
Keywords: Workplace · Nederland · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Oudere arbeidskrachten · Vervroegde uittreding · VUT · Pensionering · Arbeidsparticipatie · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Bevordering van arbeid door ouderen · Crisis depressie

Abstract

In september 2008 heeft de kredietcrisis hard toegeslagen. Er is een eind gekomen aan een langdurige periode van dalende werkloosheid. Het CPB verwacht dat de werkloosheid zal toenemen tot 600.000 in 2010. Zo ziet het slagveld er begin 2009 uit. Wat heeft dit alles voor effect op de positie van de oudere werknemer? Is het doorwerken van oudere werknemers dus niet meer nodig? Jawel, geven vele arbeidsmarktdeskundigen aan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zelfs een "doorwerkbonus" geïntroduceerd. Al eerder heeft het Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken aandacht besteed aan de gevolgen van de vergrijzing en het langer doorwerken van ouderen. Ook het onderhavige nummer is voor een belangrijk deel gewijd aan die problemen. Gezien de grote economische omwentelingen die zich thans voordoen en de mogelijkheid dat bedrijven overgaan tot het laten vertrekken van oudere werknemers, zal het Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken in de toekomst zeker terugkomen op de thema's vergrijzing en arbeidsparticipatie van ouderen.