Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Technische schuld. Hoe voorkom je een crisis ;)

Author: Bokkers, W.C.
Type:report
Date:2012
Identifier: 446056
Keywords: Defence · Defence Research · Defence, Safety and Security · Mechatronics, Mechanics & Materials · WS - Weapon Systems · TS - Technical Sciences

Abstract

De laatste tijd zijn schulden volop in het nieuws. Europa lijdt onder een schuldencrisis. Dit artikel heeft niet de pretentie om dáár iets aan te kunnen veranderen. Een schuldencrisis-in-het-klein kan ook veroorzaakt worden door technische schuld. Hoewel niet bedreigend op grote schaal, kunnen projecten er veel last van hebben. Het is namelijk een schuld waarover rente betaald moet worden in de vorm van inefficiënte projecturen. Voor de meeste projectmanagers blijft deze schuld echter verborgen. En zolang de klant nog in staat is te betalen, hoeven we ons er niet zo druk over te maken. De parallel trekkend met Europa: zolang het economisch goed gaat, maken we ons niet druk om wat uitstaande schuld. Dat is typisch iets ‘voor later zorg’. Maar zodra het economisch minder voor de wind gaat, blijkt die schuld ineens erg wezenlijk en kun je daar behoorlijk mee in je maag zitten. In slechte tijden kán technische schuld ervoor zorgen dat projecten niet levensvatbaar zijn, omdat de te betalen ‘rente’ gewoonweg te hoog wordt. De klant is niet meer bereid of in staat om de benodigde prijs te betalen. Met dit artikel beperk ik me tot het begrip technische schuld binnen het vakgebied software engineering. Daarbij richt ik me op het herkennen van technische schuld en het aflossen van teveel aan technische schuld om hoge rentebetalingen te voorkomen.