Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

ASA-handleiding : handleiding en formulieren voor het uitvoeren van Arbeidssituatie-analyses

Author: Christis, J. · Fortuin, R.
Type:book
Date:1989
Publisher: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA)
Place: Amsterdam
Identifier: 161230
ISBN: 90-6365-017-5
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Gezondheid · Welzijn · Industriele sector · Secundaire sector

Abstract

Deze ASA-handleiding (Arbeidssituatie-analyse) is opgesteld met het doel om welzijns- en gezondheidsrisico's in de industriële sector in kaart te kunnen brengen. De inleiding geeft informatie over de kenmerken van de ASA, de toepassingen, de categorieën medewerkers die bij de toepassing betrokken zijn en de mogelijkheden voor begeleiding door het NIA. In Deel I worden de welzijnsrisico's behandeld. Uitgangspunt daarbij is de functiebeschrijving, dat wil zeggen, een gedetailleerde beschrijving van alle onderdelen waaruit een functie bestaat. In Deel II komen de gezondheidsrisico's aan de orde. Er blijken veel factoren te zijn die de gezondheid en de veiligheid van werknemers kunnen bedreigen. Per factor wordt een methode voor beschrijven, beoordelen en rapporteren gepresenteerd.