Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Vitale infrastructuren simuleren

Author: Luiijf, H.A.M. · Rome, E.
Type:article
Date:2010
Institution: TNO Defensie en Veiligheid
Source:Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, mei/juni, 3, 8, 58
Identifier: 360531
Keywords: Safety · Test facilities · Vital infrastructures · Critical Infrastructure protection · Simulation

Abstract

Ons doel is het ontstaan van een European Infrastructures Simulation and Analysis Centre (EISAC): een gedistribueerde Europese simulatiefaciliteit voor het analyseren van vitale infrastructuren, hun onderlinge afankelijkheden en hun gedrag bij calamiteiten. Het EU project DIESIS analyseerde de organisatorische, operationele en technische eisen hiervoor. De volgende stap vereist internationale, multidisciplinaire ondersteuning door landen, de EU, vitale infrastructuuroperators en kennisinstellingen