Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Hoe meten we of het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs werkt?

Publication files not online:

Author: Slinger, J.
Type:bookPart
Date:2011
Publisher: Arko Sports Media
Place: Nieuwegein
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Elling, A.Wit, R. deRens, F. vanJong, M. deGroot-Nuijten, S. deBreedveld, K.Leeuwen, J. vanEyssen, N., Jaarboek sport : beleid en onderzoek editie 2010/2011, 46
Identifier: 536644
ISBN: 978-90-5472-169-7
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport