Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Attachments

Author: Vink, R.M. · Wolff, M.S. de · Kamphuis, M.
Type:article
Date:2017
Source:JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 4, 49, 84-86
Identifier: 772411
doi: doi:10.1007/s12452-017-0109-7
Keywords: Health · Kindermishandeling · Richtlijnen · Jeugdgezondheidszorg · Kinderen · Ouders · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

In april 2016 werd de JGZ-richtlijn Kindermishandeling gepubliceerd. Het betreft een update die de eerdere JGZ-richtlijn over kindermishandeling van 2010 vervangt. Doel van de richtlijn is om JGZ-professionals te ondersteunen bij hun taak om signalen van kindermishandeling en risico- en beschermende factoren bij jeugdigen en hun ouders na te gaan en daar adequaat naar te handelen.