Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Inspectie-interval is geen toeval. Vermoeiing van brugge3n (2): Bepalingsmethode voor stalen brugdekken

Publication files not online:

Author: Maljaars, J. · Giezen, C.
Type:article
Date:2014
Source:Bouwen met Staal, December, 242, 52-59
Identifier: 520757
Keywords: Architecture · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

Abstract

Het verstrijken van de vermoeiingslevensduur van stalen verkeersbruggen stelt beheerders ervan voor een aantal dilemma’s. Wanneer moet ik de eerste inspectie laten plaatsvinden en bij welke details? Wat is het inspectie-interval voor voldoende veiligheidsniveau? Als er een scheur gevonden wordt, hoeveel tijd heb ik om een reparatie uit te voeren? Welke inspectiemethode moet ik toepassen? Dit artikel geeft een (berekenings)methode om een gefundeerd antwoord te kunnen geven op deze vragen