Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Studie 'Welzijn op het werk in de bosarbeid' : eindrapport

Author: Nossent, S. · Polman, J. · Dijk, F.
Type:book
Date:1999
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 168759
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Belgie · Enquetes · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Boswerkzaamheden · Welzijn · Cursussen · Landbouw en visserij · Bosbouw

Abstract

Deze rapportage bevat de belangrijkste bevindingen en conclusies van de tweede fase van de studie 'Welzijn op het werk in de bosarbeid'. Deze studie is op 1 maart 1998 gestart en duurde 12 maanden. Het uiteindelijke doel voor de Afdeling Bos en Groen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is het vormgeven van een structureel en praktisch beleidskader ten aanzien van welzijn bij de bosarbeid en andere groenactiviteiten, dat gericht is op zowel de overheidsdienst, als op de private sector van het Vlaamse Gewest. Er zijn risico-analyses uitgevoerd, enquêtes onder het personeel gehouden en reeds genomen initiatieven ter vermindering van welzijnsrisico's geëvalueerd. Er worden in het rapport aanbevelingen gedaan voor de korte en middellange termijn om te komen tot verbetering van de arbeidsomstandigheden, zowel op centraal niveau als in de boswachterijen, terwijl cursussen voor leidinggevenden en bosarbeiders behoren tot het pakket van voorgestelde maatregelen.