Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Reïntegratie en activering van moeders met jonge kinderen: onderzoek JOBS

Author: Bennenbroek, F. · Brenninkmeijer, V. · Lagerveld, S. · Groenestege, M.
Type:article
Date:2007
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Maandblad reïntegratie, 3, 7, 24-27
Identifier: 277802
Keywords: Jeugd en Gezondheid · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeid door vrouwen met kinderen · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Herintreding door vrouwen · Herintreedsters · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Gelderland

Abstract

Hoewel het aantal (alleenstaande) ouders met een bijstandsuitkering sinds de invoering van de Wet werk en bijstand is gedaald, ontvangen volgens CBS-cijfers in 2006 nog steeds bijna 90.000 alleenstaande ouders een uitkering. Verschillende onderzoeken laten echter zien dat het hebben van werk belangrijk is voor het welzijn van ouders en hun kinderen. In dit kader heeft de gemeente Rheden, in samenwerking met TNO en de gemeente Arnhem, een project opgezet om de arbeidstoeleiding van werkloze moeders met kinderen in de leeftijd van nul tot vijf jaar te vergroten. Een training, de zogeheten JOBS-training, vormt een belangrijk onderdeel van dit project. Hiervoor is gekozen gezien de positieve resultaten van JOBS met betrekking tot het vinden van werk bij verschillende groepen werklozen. Centraal in de studie staat de vraag: Hoe effectief is de JOBS-training in het bevorderen van uitstroom naar regulier werk of activering van werkloze vrouwen met kinderen tot vijf jaar? OP de wat langere termijn bezien zien de resultaten van JOBS veelbelovend.