Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Aanpassing van de toetsingsdrukken voor de waterdichtheid van uitwendige scheidingsconstructies in NEN 2778: aansluiting bij het rekenmodel van EN 1991-1-4

Author: Geurts, C.P.W.
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 768673
Report number: TNO-060-DTM-2011-03007
Keywords: Buildings and Infrastructures · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SD - Structural Dynamics · TS - Technical Sciences

Abstract

NEN 2778 ‘Vochtwering in gebouwen - bepalingsmethoden’ geeft de bepalingsmethode voor de toetsing van de waterdichtheid van uitwendige scheidingsconstructies. Deze bepalingsmethode bestaat uit een beproeving, waarbij een hoeveelheid water wordt aangeboden aan en een drukverschil wordt opgelegd over de uitwendige scheidingsconstructie. Er wordt vervolgens gecontroleerd of er geen sprake is van waterindringing. Voor een precieze beschrijving van de proef wordt verwezen naar NEN 2778. Het drukverschil dat wordt opgelegd is afhankelijk van de windsnelheid die als uitgangspunt wordt gekozen. In NEN 2778-1991 zijn in Tabel 2 de zogeheten toetsingsdrukken gegeven. Deze tabel is afgeleid aan de hand van het rekenmodel voor de stuwdrukken uit NEN 6702 (TGB Belastingen). Dit rekenmodel, gericht op de extreme waarde van de stuwdruk, nodig voor de bepaling van de windbelasting, is hier toegepast voor de bepaling van een gemiddelde stuwdruk, nodig voor de toetsing van met name gevels op waterdichtheid.