Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Willen de echte reïntegratiebedrijven opstaan!

Publication files not online:

Author: Cremer, R.
Type:article
Date:2000
Source:Maandblad reïntegratie, 0, 0, 13-15
Identifier: 439060
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · LISV TICA

Abstract

De afgelopen maanden hebben alle uvi's afzonderlijk in de landelijke dagbladen reïntegratiebedrijven opgeroepen om in te schrijven voor opdrachten. Het gaat hierbij om reïntegratiedienstverlening voor moeilijk plaatsbare arbeidsgehandicapten. WAO'ers, WW'ers en mensen met een bijstandsuitkering. Bij deze aanbestedingsprocedure door de uvi's moet blijken of de richtlijnen van het Lisv toereikend zijn om tot een 'juist' oordeel over toekenning van opdrachten te komen.