Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De verzuimbegeleiding bij rugklachten of psychische klachten en het oordeel van de patiënt

Author: Anema, J.R. · Amstel, R.J. van
Type:article
Date:2004
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:TBV: Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 7, 12, 195-203
Identifier: 277129
doi: doi:10.1007/BF03074039
Keywords: Health Workplace · Leefomgeving en gezondheid · Rugklachten · Hernia · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Stress · Geestelijke overbelasting · Relatie arts patient · Therapie

Abstract

In dit artikel worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de kwaliteit van de bedrijfsgeneeskundige begeleiding van werknemers met rug- of psychische klachten. Hierover zijn in 2002 in totaal 34 bedrijfsartsen geïnterviewd en de betrokken patiënten schriftelijk ondervraagd. Uit dit onderzoek komt het volgende naar voren: (1) bijna de helft van de werknemers die door de bedrijfsarts worden begeleid zijn werknemers met rug- of psychische klachten. Zij zijn bijna allemaal ook gelijktijdig onder behandeling van de curatieve sector; (2) bij eenderde van deze patiënten is er sprake van arbocuratief contact. Bij bijna 3 op de 10 echter niet, hoewel dat volgens de NVAB-LHV-Leidraad wel geïndiceerd was; (3) bedrijfsartsen wijken bij hun begeleiding eveneens nog vrij vaak af van de NVAB-richtlijnen; (4) de patiënten oordelen desalniettemin positief over de begeleiding van de bedrijfsarts; (5) hun oordeel luidt echter wel positiever als de bedrijfsarts een adequate probleemoriëntatie verricht, hierin de informatie van de curatieve behandeling betrekt en bij de interventies richting de patiënt volgens de richtlijnen handelt.