Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Alert: age & load experttool

Author: Douwes, M.
Type:report
Date:2013
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Identifier: 471452
Keywords: Vergrijzing · Arbeidsbelasting · Werknemers · Doorwerken · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Door de vergrijzing en ontgroening zullen werknemers in Nederland tot op hoge leeftijd moeten doorwerken. Bij bedrijven roept dit vragen op als. Is het werk daarvoor niet te zwaar? Welke arbeidsbelasting is acceptabel? Em: Welke maatregelen moet ik nemen om te zorgen dat mijn werknemers tot op hoge leeftijd veilig en gezond aan het werk kunnen blijven? TNO beantwoordt deze vragen.