Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Verandering van spijs doet eten : verslag van een onderzoek naar determinanten van succesvolle loopbaanstappen in de sectoren zorg en welzijn

Author: Nauta, A. · Willemsen, M. · Wolk, J. van der · Heemskerk, F. · Piek, P.
Type:report
Date:2006
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275291
Report number: 21730/11410/nau/stn
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Persoonlijkheid · Netwerkplanning · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid

Abstract

De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. De branches en werkgevers hebben daarom veel belang bij het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In dit rapport wordt verslag gedaan van de onderzoeksfase van het project ‘Verandering van spijs doet Eten', een drieledig onderzoek dat plaatsvond tussen december 2005 en maart 2006. Het onderzoek moet antwoord geven op twee vragen: 1. Welke factoren bevorderen of belemmeren (succesvolle) loopbaanstappen van werknemers naar, tussen, binnen en vanuit de sectoren zorg en welzijn? 2. Welke mobiliteitspraktijken helpen werknemers om een (succesvolle) loopbaanstap te zetten vanuit of naar een andere sector, branche of functie? Het onderhavige rapport bevat de resultaten van: A. het literatuuronderzoek, B. de vragenlijstonderzoek onder werknemers uit de zorg- en welzijnssector, C. het kwalitatieve onderzoek naar mobiliteitspraktijken binnen en tussen instellingen in deze sector. Elk onderzoek eindigt in ontwerpeisen, afgeleid uit de resultaten, aan loopbaanbeleidingsprogramma’s. Dit rapport is ook een werkdocument op basis waarvan de net genoemde programma’s ontwikkeld zijn. Deze ondersteunden 80 à 120 werknemers in hun zoektocht naar ander werk, binnen of buiten de zorg- en welzijnssector tussen mei en november 2006.