Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De differentiële effekten van verschillende ploegendienstroosters en het dagdienstrooster op het psycho-somatisch en psycho-sociaal welzijn van de betrokkenen: een empirische studie in de Nederlandse industriële praktijk

Author: Jansen, B. · Uit de Weerd, F.
Type:book
Date:1988
Publisher: Universiteit van Amsterdam ; Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA)
Place: Amsterdam
Institution: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden
Identifier: 161474
Keywords: Workplace · Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Nederland · Sociale psychologie · Industriele sector · Secundaire sector · Welzijn

Abstract

Dit onderzoeksrapport van het Onderzoeksteam Ploegenarbeid van de Universiteit van Amsterdam behandelt de effecten van ploegendiensten op de gezondheid en het welzijn van de betrokkenen. Ten eerste wordt ingegaan op de achtergronden van de studie, waarbij wordt stilgestaan bij de vormgeving van ploegenroosters, differentiële effecten van ploegenroosters, en compensatie-modellen. Vervolgens komt het empirisch onderzoek aan de orde, waarbij gebruik is gemaakt van een roosterinformatielijst, een tijdsbestedingslijst en de telefonische enquete. Op basis van dit onderzoek wordt stilgestaan bij: roosters in de praktijk; de Rooster-Risico-Profiel-Analyse (RRPA); niet-roostertechnische aspecten; differentiële effecten van roostertechnische aspecten op psycho-somatisch welzijn en psycho-sociaal welzijn. Het rapport wordt afgesloten met conclusies, en aandachtspunten bij de vormgeving van roosters.