Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Logboek voor leren : carrière maken met het elektronische portfolio

Author: Nauta, A. · Sanders, J.
Type:article
Date:2006
Source:Gids voor personeelsmanagement, 4, 85, 24-27
Identifier: 154095
Keywords: Workplace · Employability · Internet · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Human resources management en development · HRM · HRD · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Carriere · Loopbaan · Promotie · Competenties · Computersystemen · Computernetwerken

Abstract

Elektronische portfolio's in human resource management is een (recent) instrument waarmee de wederzijdse behoeften van werknemers en werkgevers op elkaar afgestemd kunnen worden. Het portfolio geeft een overzicht van de inzetbaarheid van de medewerker inzake haar/zijn competenties, ambities, motivatie en handelen enerzijds en anderzijds wat de werkgever aan inzetbaarheid vereist. Toch zijn er nog maar weinig organisaties die hiervan gebruik maken. In dit artikel wordt, aan de hand van een TNO portfoliobehoefte onderzoek uit 2005, ingegegaan op de vraag waarom dit zo is. Het blijkt dat het primaire werkproces voorrang heeft op reflectie en bijhouden van het handelen en competenties van medewerker, dit kost nog te veel tijd. Daarnaast is er ook strijdigheid tussen de privacy-behoefte van werknemers en de informatiebehoefte van werkgevers voor een kwalitatieve personeelsplanning. De belangrijkste uitdaging voor de toekomst is dan ook om de diverse belangen te overbruggen. In het artikel staat tevens een checklist die werkgevers kunnen helpen bij het implementeren van de portfolio