Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Kennisdeling binnen het digitale netwerk arbozw : Deel I: Eindrapportage

Attachments

Author: Weyers, M.
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274580
Report number: 15897-50019
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Internet · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Computersystemen · Computernetwerken

Abstract

Sinds juni 2001 bestaat de website van het Arbokenniscentrum voor Zorg en Welzijn. De website is gemaakt voor en door instellingen, dienstverleners en beleidsmakers in de sectoren Zorg en Welzijn. Centraal staat het verzamelen en uitwisselen van informatie en kennis van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en reïntegratie. De website biedt bezoekers informatie via de databanken, maar ook de mogelijkheid praktijkproblemen en oplossingen te delen met collega’s op de Arbodiscussieforum. Door een efficiënter en effectiever gebruik van informatie en kennis wil het Arbokenniscentrum bijdragen aan de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en reïntegratie in de sectoren Zorg en Welzijn. Om te kunnen (blijven) voldoen aan de informatie- en communicatiebehoefte van gebruikers dient inzicht verkregen te worden in de mate en wijze van het gebruik van arbozw. De verkregen inzichten zullen gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van de site.