Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gemeente moet durven ondernemen : sociale economie biedt gemeente kansen

Author: Smit, A. · Fermin, B.
Type:article
Date:2006
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Sociaal bestek, 2, 68, 18-21
Identifier: 277511
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Belgie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Werklozen · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Gemeentelijk beleid · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · WMO · Wet maatschappelijke ondersteuning · Engeland

Abstract

Met de WWB en de WMO hebben gemeenten de taak om mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Dat wordt echter steeds moeilijker. In dit artikel wordt ingegaan op het bevorderen van ondernemerschap in de sociale economie als strategie om zoveel mogelijk mensen actief te laten deelnemen aan de samenleving. Kenmerkend voor sociale economie is het combineren van sociale doelen met een economische doelstelling. In een aantal landen hebben overheden, sociale partners en organisaties uit het sociale middenveld afspraken gemaakt om het concept van de sociale economie verder in te vullen. De sociale werkvoorziening is van oudsher een belangrijke speler op dit terrein, maar zij bedient niet alle groepen die moeilijk aan werk komen. Andere spelers (in opkomst) zijn de sociale ondernemingen, ook wel bedrijven met een dubbele doelstelling of sociale firma's genoemd. De auteurs kijken wat dit betreft jaloers naar België, omdat zij op het terrein van sociale economie een landelijk beleid inclusief een minister hebben. Omgekeerd zijn de Belgen jaloers op de verantwoordelijkheden en ruimte die de Nederlandse gemeenten hebben. In het artikel wordt ook het project "Driekant ambachtscentrum BV" in Zutphen besproken. Het gaat hierbij om een biologische bakkerij met een winkel en een lunchcafé in het centrum van Zutphen. Het bedrijf biedt leerwerkplekken voor 20 tot 25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2006,nr.2.