Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Meer inspanning, weinig resultaat : bewegingsadviezen onder de loep

Author: Proper, K.
Type:article
Date:2004
Source:Arbo, 1, 2, 36-39
Identifier: 276996
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Veilig en gezond werken · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Kosten-batenanalyse

Abstract

In dit artikel is onderzocht wat de effecten zijn van bewegingsadviezen. Het blijkt dat werknemers actiever en fitter worden wanneer zij een op maat gesneden bewegingsadvies krijgen. Ook blijken hun lichaamsvetpercentage en cholesterolgehalte lager te zijn dan van niet-geadviseerde collega's. Het is echter niet hard te maken dat bewegingsadviezen ook bijdragen tot een lager ziekteverzuim. Een gunstig effect op dit verzuim werd wel gevonden, maar de daling was te gering om statistisch significant te zijn. Ook wat betreft kosten en baten kan niet met zekerheid worden gezegd dat de bewegingsadviezen zichzelf terugverdienen. Vakmedia