Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Flexibele organsiatie: nieuwe inzichten over de afstemming tussen strategie, personeel en proces

Author: Leede, J. de · Goudswaard, A.
Type:bookPart
Date:2008
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Dhondt, S.Vaas, F., Waardevol werk: van arbeidskwaliteit naar sociale innovatie, 163-175
Identifier: 574215
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit

Abstract

Flexibiliteit is een toverwoord. Het kenmerkende van toverwoorden is dat ze door veel mensen gebruikt worden in veel verschillende contexten. Flexibiliteit is dan ook een woord met vele interpretaties. Het is als het ware zichzelf geworden: flexibel inpasbaar in de context. Het betekent op de arbeidsmarkt iets anders dan voor een bedrijf. Het betekent als een persoonlijke eigenschap van mensen weer iets anders dan als een eigenschap van regeling in de sociale zekerheid. Kortom, flexibiliteit wordt gehangen aan personen, organisaties, markten of regelingen en de betekenis verschuift steeds.