Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

E-diensten UWV in stroomversnelling

Publication files not online:

Author: Cremer, R.
Type:article
Date:2011
Source:Aan de slag, 8-9, 11, 18-19
Identifier: 435918
Keywords: Workplace · Uwv · Reorganisatie · Dienstverlening · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Forse overheidsbezuinigingen beperken de budgetten van Uwv en gemeentelije instanties. De Uwv voert bezuiningen door met personele inkrimping, maar ook met een efficiëntieslag in de dienstverlening aan haar ww-klanten. De contouren van een bijdetijdse vorm van dienstverlening zijn gegeven door minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer (14 maart 2011): het accent ligt op digitale coaching (in te zetten na drie maanden ww).