Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Risico's voor discriminatie bij werving en selectie: huidige gang van zaken en trends

Author: Piek, P. · Putnik, K. · Schoone, M. · Wiezer, N.
Type:report
Date:2018
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 843390
Report number: TNO 2018 R11086
Keywords: Workplace · Discriminatie · Werving · Selectie

Abstract

Op verzoek van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) heeft TNO een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken bij en ontwikkelingen in werving en selectie in Nederland en de risico’s die verschillende werkwijzen in zich hebben voor bias (vooroordelen) en discriminatie. Dit kan leiden tot bedoeld en onbedoeld benadelen van bepaalde groepen op grond van niet functie gebonden eigenschappen, waarvan de belangrijkste zijn: leeftijd, afkomst, chronische ziekte of handicap en geslacht.