Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Op weg naar een realtime twitter anlyse tijdens crisis voor operationeel crisismanagement

Publication files not online:

Author: Terpstra, T. · Vries, A. de · Paradies, G. · Stronkman, R.
Type:article
Date:2012
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Source:Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid, 6/7, 3, 57-65
Identifier: 446646
Keywords: Internet · Social media · Safety · Police · Sociology · Emergencies · Safety and Security · Defence, Safety and Security · Human · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BBS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Dit artikel sluit aan op de ontwikkeling dat steeds meer mensen gebruik maken van sociale media en tijdens een crisis of incident informatie en opinies hierover publiceren, waardoor er een nieuwe informatiebron is ontstaan. Hieruit zouden waterschappen en veiligheidsregio‟s relevantie informatie kunnen halen. Doormiddel van een analyseinstrument dat gebruik maakt van filters is het Pukkelpopfestival incident geanalyseerd. Tijdens dit incident waaide er door een plotselinge storm een festivaltent om, waarbij bezoekers om het leven kwamen. Door de visualisatie van Twitterberichten (en retweets) kunnen er onregelmatigheden in het Twitterverkeer ontdekt worden. Door het filteren van Twitterberichten op mogelijke voorspellers van het incident, schade, slachtoffers, informatie over de toestand, kan informatie aan het licht komen waar crisisprofessionals mogelijk op kunnen handelen. Ook is te zien dat burgers Twitter gebruiken om elkaar bij te staan met zaken als onderdak en transport. Tenslotte worden er conclusies en aanbevelingen geboden.