Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Inzet van instrumenten in Dordrecht geëvalueerd : Work First en prestaties van opdrachtnemers

Publication files not online:

Author: Vos, E. de
Type:article
Date:2007
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Maandblad reïntegratie, 4, 7, 28-30
Identifier: 277831
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Aanbesteding · Inkoop · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zuid-Holland

Abstract

De Work First-aanpak werkt in Dordrecht. De instroom in het WWB-bestand neemt af en de uitstroom neemt toe. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat TNO Kwaliteit van Leven uitvoerde in opdracht van de Sociale Dienst van Dordrecht. Dit artikel biedt een samenvatting van die studie die onder de titel "Prestaties van het reïntegratiebedrijf: evaluatie van de kortste weg naar werk in Dordrecht" is verschenen. Daarbinnen biedt een tiental re-integratiebedrijven instrumenten aan volgens het principe van Work First. De in totaal drie evaluatie-onderzoeken vormden een basis waarop de Sociale Dienst kon beslissen over voortzetting van contracten en bepalen in hoeverre de keuze voor de instrumenten moest worden aangepast.