Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Chemische reinheid van producten

Author: Molkenboer, F.T.
Type:lecture
Date:2019
Publisher: TNO
Place: Delft
Source:VCCN-Symposium, Nationaal Symposium Contamination Control, 15 Mei 2019, 's-Hertogenbosch, Nederland
Identifier: 867093
Keywords: Industrial Innovation

Abstract

Chemische reinheid van producten wordt steeds belangrijker om de geëiste nauwkeurigheid en/of kwaliteit te behalen. In deze presentatie behandelt Freek Molkenboer de hele keten, van juiste eisen stellen, materiaal selectie tot het testen en kwalificeren van deel- of eindproduct.