Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

JGZ-richtlijn Hartafwijkingen

Author: Deurloo, J.A. · Heerdink, N.
Type:article
Date:2017
Source:JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 4, 49, 93-95
Identifier: 772592
doi: doi:10.1007/s12452-017-0114-x
Keywords: Health · Hartafwijkingen · Hart- en vaatziekten · Richtlijnen · Jeugdgezondheidszorg · Signalering · Preventie · Kinderen · Ouders · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

In januari 2017 is de jeugdgezondheidszorg (JGZ) Richtlijn Hartafwijkingen gepubliceerd. Deze richtlijn is een herziening van de in 2005 gepubliceerde JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen. Een belangrijk doel van de herziene richtlijn is om JGZ-professionals te ondersteunen bij de vroegtijdige opsporing van (aangeboren & verworven) hartafwijkingen en de preventie van hart- en vaatziekten.