Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De invloed van functietype op het verband tussen leeftijd en inzetbaarheid

Author: Nauta, A. · Vroome, E. de · Cox, E. · Korver, T. · Kraan, K.
Type:article
Date:2005
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Gedrag en organisatie, 6, 18, 326-337
Identifier: 277517
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Employability · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Arbeidspsychologie · Bedrijfspsychologie · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Oudere arbeidskrachten

Abstract

In dit artikel wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen leeftijd en inzetbaarheid en of het type functie van invloed is op deze relatie. Er is een secundaire analyse gemaakt van een vragenlijst- onderzoek dat is afgenomen onder 1463 werknemers en leidinggevenden uit alle leeftijdsgroepen en uit verschillende bedrijven. De analyse laat zien dat de inzetbaarheid voor de eigen functie toeneemt met leeftijd, maar voor andere functies met leeftijd afneemt. Het type functie is wel van invloed op de relatie tussen leeftijd en inzetbaarheid voor andere functies. Bij degene met een generieke, gevarieerde functie dat creativiteit en lerend vermogen vraagt, is het negatieve verband tussen leeftijd en inzetbaarheid voor andere functies kleiner dan bij degene met een specialistische functie. Naarmate een functie meer generiek is, lijkt er een minder sterk verval in inzetbaarheid voor andere functies en banen te zijn. De positieve lineaire relatie tussen leeftijd en inzetbaarheid voor de eigen functie geldt in gelijke mate voor mensen met een generieke en specialistische functie. Om werknemers langer aan het werk te houden, lijkt daarom het creeeren van generieke functies zinvol.