Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Geluidimmissie van Thalys en Ansaldo V250 treinen op het HSL spoor bij twee woningen in Kaag en Braassem

Author: Hof, J. van 't · Staats, F. · Graafland, F. · Prevo, R.
Type:report
Date:2013
Publisher: TNO
Place: Den Haag
Identifier: 498351
Report number: TNO 2013 R10281R
Keywords: Acoustics and Audiology · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Physics & Electronics · AS - Acoustics & Sonar · TS - Technical Sciences

Abstract

TNO heeft in opdracht van ProRail de geluidimmissieniveaus gemeten van de Ansaldo V250 en de Thalys hogesnelheidstreinen die op het spoor van de HSL-Zuid met hoge snelheid rijden, bij twee woningen in de gemeente Kaag en Braassem. Tijdens dit onderzoek rijden er treinen van het type Ansaldo V250, Thalys en Prio op dit deel van het HSL tracé. De geluidimmissieniveaus ten gevolge van de Prio treinpassages zijn in dit onderzoek niet opgenomen. De metingen in Kaag en Braassem maken deel uit van breder opgezet onderzoek naar de geluidimmissieniveaus op een aantal plaatsen langs de HSL-Zuid. Geluidmetingen zijn ook verricht in de gemeenten Lansingerland en Breda. De metingen in deze gemeenten worden afzonderlijk gerapporteerd.