Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Verzuim- en reïntegratiebeleid: hou het eenvoudig

Author: Meijers, L.P. · Halewijn, I.M.A.J. · Rietsnijder, H.C.
Type:article
Date:2001
Source:Gids voor personeelsmanagement, 4, 80, 12-17
Identifier: 276609
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbodiensten · Zorg · Geestelijk gehandicapten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland · Gezondheidszorg · Welzijnszorg

Abstract

Het proces en de resultaten van een succesvolle vernieuwing van het verzuim- en reïntegratiebeleid in De Amerspoort, een instelling voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap, staan in dit artikel centraal. Het ideeëngoed getiteld "Het zorgsysteem voor reïntegratie" vormt daarbij het uitgangspunt. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat resultaten vooral bereikt worden door het vraagstuk van verzuimbegeleiding en reïntegratie primair daar te laten waar het thuishoort: bij het contact tussen leidinggevende en werknemer. Bij een vergelijking van de start- en de eindsituatie van dit project, blijkt dit opnieuw. Een goede samenwerking en communicatie met de in- en externe staf en collega-leidinggevenden is van groot belang. Het project werd begeleid door TNO Arbeid. Het gehanteerde zorgsysteem is gebaseerd op "De lerende organisatie" van Kolb. In een commentaar vraagt C.J.M. Fellinger, personeelsadviseur bij de Stichting Verpleeghuizen Nieuwe Waterweg Noord, naar de resultaten van de aanpak.