Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Ondernemerschap op de werkvloer : meedenkende medewerker helpt broek ophouden : directe participatie

Author: Peeters, M.
Type:article
Date:1997
Source:Arbeidsomstandigheden, 3, 73, 141-143
Identifier: 138211
Keywords: Workplace · Medezeggenschap · Human resources management en development · HRM · HRD · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging

Abstract

Personeel van (grote) bedrijven krijgt steeds meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het uitvoeren en regelen van het werk. De mate van participatie van het personeel wordt vergroot door het wijzigen en aanpassen van de organisatie en besturing van het primaire proces. Deze 'procesinnovatie' of directe participatie wordt met het herverdelen van uitvoerende en regelende taken in de productie tot stand gebracht. Het gaat om daadwerkelijke zeggenschap van de medewerkers in de dagelijkse bedrijfsvoering. In dit artikel wordt de historische ontwikkeling van bedrijfsdemocratisering en directe participatie behandeld. Vervolgens wordt gewezen op het economisch en bedrijfsmatig belang van directe participatie. Tenslotte worden twee andere participatievormen besproken: financiële en institutionele participatie.