Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Kipgedrag bij niet-optimaal geplaatste flexibele kipsteun

Publication files not online:

Author: Steenbergen, H.M.G.M. · Bruins, R.H.J. · Hoenderkamp, J.C.D.
Type:article
Date:2013
Source:Bouwen met Staal, Juni, 46, 38-43
Identifier: 473681
Keywords: Architecture · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

Abstract

Kipsteunen worden vaak toegepast bij op buiging belaste stalen liggers om de draagkracht te vergroten. Bij één kipsteun is de optimale positie daar waar de knikvorm de grootste uitbuiging vertoont. Soms kan een kipsteun niet optimaal worden geplaatst. Bovendien zijn kipsteunen niet volledig stijf maar ietwat flexibel. Kloppen de toetsingsregels voor kipstabiliteit bij niet-optimaal geplaatste enigszins flexibele kipsteunen