Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018

Author: Chahim, M. · Bree, M.W. van · Groot, H.L.F. de · Lankhuizen, M.B.M. · Manshanden, W.J.J. · Verkennis, A. · Stellingwerf, S.
Type:report
Date:2018
Publisher: TNO
Identifier: 869221
Keywords: Economics · Environment & Sustainability · Urbanisation

Abstract

Voor u ligt de zevende editie van de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam. Een editie met voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) veel goed nieuws. De voorspoedige economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren houden naar verwachting de komende jaren aan. Ook de werkloosheid neemt in een stevig tempo af. Met het aantreden van nieuwe gemeenteraden en -besturen dit voorjaar en de provinciale verkiezingen in het vooruitzicht, is dit een plezierige boodschap