Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Monitor Brugbanen, najaar 2008

Author: Besseling, J.J.M. · Oomens, P.C.J. · Gouw, P.E.
Type:report
Date:2009
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 180453
Report number: 2009.060/031.13586
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Loonkosten · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling

Abstract

De regeling brugbanen herbeoordeelden, sinds 1-3-2008 van kracht, beoogt gesubsidieerde banen te creëren. De regeling liep vooruit op een bredere toepassing van het instrument loonkostensubsidie (LKS) in de regeling stimulering arbeidsparticipatie (STAP) met ingang van 1-1-2009. Doel van een TNO-onderzoek hieromtrent is het signaleren van verbeterpunten en bijdragen aan optimale inzet van het instrument brugbanen aan de arbeidsparticipatie van herbeoordeelden. Dit is uitgewerkt in vragen en thema's voor reïntegratiebedrijven, werkgevers, ‘brugbaners' en overige geïndiceerden naar de indicatiestelling, begeleiding en plaatsing, bekendheid met de regeling en tevredenheid over de regeling, bereidheid om een herbeoordeelde aan te nemen op een brugbaan. De regeling is met ingang van 1 januari 2009 geïntrigeerd in de regeling STAP. Daarbij is een van de gesignaleerde knelpunten, namelijk dat een herbeoordeelde niet in aanmerking komt voor de regeling als hij/zij in de afgelopen 5 jaar een proefplaatsing heeft gehad, aangepast en is de periode teruggebracht tot 6 maanden. Het grootste knelpunt in de regeling lijkt vooralsnog het beperkte bereik van de regeling en dus ook de beperkte bijdrage van de regeling aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van herbeoordeelden. Over de regeling zelf en de uitvoering ervan worden door werkgevers en herbeoordeelden weinig knelpunten genoemd en overheerst de tevredenheid.