Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van behalen beleidsdoelen bewegen en overgewicht : onderbouwing Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

Publication files not online:

Author: Wendel-Vos, G.C.W. · Ooijendijk, W.T.M. · Baal, P.H.M. van · Storm, I. · Vijgen, S.M.C. · Jans, M. · Hopman-Rock, M. · Schuit, A.J. · Wit, G.A. de · Bemelmans, W.J.E.
Type:book
Date:2005
Place: Bilthoven
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
series:
RIVM rapport
Identifier: 274817
Report number: 260701001/2005
Keywords: Health · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Lifestyle · Overheidsbeleid · Kosten-batenanalyse · Lichaamsgewicht · Kosten-batenanalyse · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO

Abstract

De ongunstige ontwikkeling in beweeggedrag en overgewicht van de afgelopen jaren kan gedeeltelijk worden gekeerd door intensief interventiebeleid. De kosten hiervan zijn hoog, maar de gezondheidswinst weegt daar tegenop. Dit onderzoek is een onderbouwing van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Dit plan moet vanaf 2006 de lichamelijke activiteit in Nederland bevorderen. Het rapport beschrijft de randvoorwaarden voor succesvol beweegbeleid. Het moet een geïntegreerde aanpak zijn die door meer partijen wordt uitgevoerd en dat bestaat uit een mix van interventiemaatregelen voor verschillende doelgroepen. Voldoende budget en goede coördinatie zijn hierbij vereist, ook ten aanzien van verder wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens is een realistisch beleidsdoel voor beweeggedrag vastgesteld op grond van twee interventiemaatregelen met bewezen effecten, namelijk een wijkgerichte benadering en een intensief leefstijlprogramma. Daling in het percentage inactieven van 1% tot 2% over vijf jaar en het percentage overgewicht met 1% tot 3% wordt realistisch geacht. Het behalen van deze beleidsdoelen voorkomt duizenden ziektegevallen in de komende twintig jaar. Voorwaarde is wel een grootschalig inzet van de interventiemaatregelen. De kosten per gewonnen levensjaar bedragen omstreeks 6000 euro, rekening houden met kosten in gewonnen levensjaren. Ze liggen daarmee onder de maatschappelijk aanvaarde grens.