Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Arbeidsgebondenheid van WAO-intrede : deelrapport 2. Resultaten van het dossieronderzoek onder WAO-toetreders

Author: Schellart, A.J.M. · Kaar, I. van het · Gründemann, R.W.M.
Type:report
Date:1993
Publisher: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Place: Den Haag
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
series:
Studie
Identifier: 164026
ISBN: 90-399-0554-1
Report number: S 127-2
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Arbeidsbelasting · Gemeenschappelijke medische dienst · GMD · Nederland

Abstract

In dit rapport worden de resultaten behandeld van de tweede fase van een onderzoeksproject gericht op de vraag in welke mate ziekte en arbeidsongeschiktheid beinvloed worden door het werk. Het betreft een dossieronderzoek onder ruim 1.000 personen, die tussen 1 juli 1989 en 30 juni 1990 één jaar aanspraak maakten op een Ziektewetuitkering (maximale duur). Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de causale (de mate waarin de ziekte of aandoening veroorzaakt is door het werk), respectievelijk conditionerende (de mate waarin, gegeven een bepaalde ziekte of aandoening, het werk van invloed is geweest op de uitval uit het werk) omstandigheden in de arbeidssituatie, die samenhangen met WAO-intrede. Bij het presenteren van de resultaten wordt achtereenvolgens behandeld: de arbeidsgebondenheid van de ziekte, de arbeidsgebondenheid van de ziekte naar diagnosegroep, de conditionele bepaaldheid van de uitval, de conditionaliteit naar diagnosegroep, stoornissen en beperkingen, stoornissen naar diagnosegroep, beperkingen naar diagnosegroep, resultaten naar bedrijfstak, resultaten naar beroepsklasse, de samenhang van causaliteit en conditionaliteit, en vergelijking met eerder onderzoek en evaluatie. Work-related sickness and working disability.