Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gezondheid en welbevinden bij het werken met beeldschermen : 1 verslag van een vooronderzoek

Author: Padmos, P. · Pot, F.D. · Vos, J.J. · Vries-de Mol, E.C. de
Type:book
Date:1984
Publisher: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Place: Den Haag
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Instituut voor Zintuigfysiologie TNO
Identifier: 169872
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Beeldschermen · Terminals · Welzijn

Abstract

Bij het opstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van onderzoek naar beeldschermwerk in binnen- en buitenland dat voor 1 maart 1984 werd gepubliceerd. Daarnaast zijn uit binnen- en buitenland opvattingen en aanbevelingen verzameld van deskundigen, overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties, fabrikanten en gebruikersondernemingen. In dit rapport komen aan de orde: de toepassing van beeldschermen, mogelijke risicofactoren van beeldschermwerk, klachten en problemen waar beeldschermwerkers mee komen en de diverse regelingen en voorschriften die op dit terrein bestaan.