Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Comprehensive and iterative planning in Uruzgan : De ontwikkeling van het Uruzgan Campaign Plan

Author: Bemmel, I.E. van · Eikelboom, A.R. · Hoefsloot, P.G.F.
Type:article
Date:2010
Institution: TNO Defensie en Veiligheid
Source:Militaire Spectator, 4, 179, 198-209
Identifier: 346470
Keywords: Operational analysis · Civil-military cooperation · Uruzgan · Capaign planning

Abstract

In Uruzgan is vanaf het begin van de missie hard gewerkt om de zogeheten 3D-benadering vorm te geven. Na drie jaar praktijkervaring verloopt de civiel-militaire samenwerking nu goed. Maar het creëren van unity of effort tussen alle betrokken partijen blijft lastig, vooral vanwege de toegenomen civiele rol, de grotere Afghaanse betrokkenheid en de verdere internationalisering van de missie. Tijdens Task Force Uruzgan 6 is het Uruzgan Campaign Plan (UCP) ontwikkeld. Dit is een comprehensive plan op het niveau van taskforce, dat heeft bijgedragen aan het creëren van unity of effort voor TFU 6 en haar opvolgers.