Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Situation awareness: theory, metrics and user support

Publication files not online:

Author: Erp, J.B.F. van
Type:article
Date:1999
Source:Ergonomie in uitvoering: de digitale mens. Congresboek Nederlandse Vereniging voor Ergonomie, 95-105
Identifier: 9523
Keywords: Psychology · Cognition · Situation awareness · Display systems · Human error · Information processing tasks · Mental load

Abstract

Deze paper geeft een introductie op het concept situationeel bewustzijn, de gangbare modellen, de meetinstrumenten, de rol in het ontwerpproces en de mogelijkheden om gebruikers te ondersteunen.