Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Versterk het industriele hart. Clusters in Noord-Brabant

Author: Leijten, J. · Brandes, F. · Horst, T. van der · Frinking, E.
Type:book
Date:2011
Publisher: Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) ; TNO
Place: Den Haag
Identifier: 474046
ISBN: 978-94-91040-33-7
Keywords: Economics · Infrastructures · Information Society · Society · SP1 - Strategy & Policy 1 · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

In het kader van het gezamenlijke programma Strategy & Change hebben TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) zich samen met SER-Brabant de vraag gesteld wat de belangrijkste motoren voor Innovatie in Brabant zijn en hoe deze kunnen worden verterkt. Voor het inslaan van nieuwe wegen is het van belang te onderkennen dat innovatie van producten, diensten en processen meer dan ooit het bij elkaar brengen van uiteenlopende kennis en ervaring, productiefaciliteiten en financiële en andere diensten eist.