Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Wat heet beter - NIPG-onderzoek

Publication files not online:

Author: Ooijendijk, W.T.M. · Mackenbach, J.P. · Limberger, H.H.B.
Type:book
Date:1980
Publisher: KRO externe kontakten
Place: Hilversum
Institution: Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO
Identifier: 408523
Keywords: Health · TNO · History · Media · Gezondheidszorg · Huisarten · Specialisten · Alternatieve genezers

Abstract

Een eerste verslag van een onderzoek naar gebruik van en teveredenheid met alternatieve en officiële geneeskunde. Naar aanleiding van dit onderzoek zond 'Wat heet beter' op 24 juni 1980 een programma uit van 80 minuten waarin wij huisartsen, specialisten en alternatieve genezers konfronteerden met het onderzoek.