Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Handreikingen voor slim en rechtvaardig afslanken

Author: Nauta, A. · Bruin, M. de · Heuven, E. · Keen, G.
Type:report
Date:2004
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274602
Report number: 35023/15805
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Employability · Reorganisatie · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Sanering · Afslanking bedrijven · Collectief ontslag · Sociaal plan · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging

Abstract

Massa-ontslag en grote afslankingsoperaties zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Alhoewel er in de Nederlandse praktijk redelijk netjes wordt afgeslankt, valt het nodige te verbeteren. Op basis van literatuuronderzoek en interviews met deskundigen worden daarom handreikingen gegeven aan organisaties om slimmer én rechtvaardiger af te slanken. Slim in die zin dat er een levensvatbare organisatie resteert en rechtvaardig in die zin dat werknemers eerlijke reorganisatieprocessen en –uitkomsten waarnemen. Er is een ‘checklist slim en rechtvaardig afslanken’ ontworpen, waarin wordt aanbevolen om in goede tijden een draaiboek afslanken te maken, om een strategisch lange-termijn perspectief te hanteren, om weloverwogen in specifieke onderdelen te snijden in plaats van met de kaasschaaf, om ontslag als laatste redmiddel te gebruiken, en om brede inzetbaarheid te creëren opdat ontslagprincipes als last-in-first-out overbodig worden. Voorts wordt redelijke uitkomstrechtvaardigheid en hoge procedurele rechtvaardigheid aanbevolen, alsmede zorgvuldige communicatie, werknemers betrekken bij de reorganisatie en zowel vertrekkers als blijvers goed begeleiden.