Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

A simulator evaluation of different forms of intelligent cruise control

Attachments

Author: Hogema, J.H. · Horst, A.R.A. van der · Janssen, W.H.
Type:report
Date:1994
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Institution: TNO Technische Menskunde
Identifier: 7921
Report number: TM 1994 C-30
Keywords: Simulation Traffic · traffic · in-vehicle information systems · cruise control · driving behaviour

Abstract

In een simulatorexperiment is onderzoek gedaan naar rijgedrag bij verschillende uitvoeringsvormen van Intelligent Cruise Control (ICC). ICC's die zelf ingrijpen geven lagere snelheden op secties met een speciale snelheidslimiet, maar hogere snelheden op de overige delen.