Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gezondheid aan basis van inzetbaarheid : de problemen met leeftijd en leiderschap

Author: Dalen, E.J. van · Gründemann, R.W.M. · Sanders, J.M.A.F.
Type:article
Date:2006
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Gids voor personeelsmanagement, 6, 85, 42-43, 45
Identifier: 277543
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Employability · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Lifestyle · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Leiding geven · Management · Leiderschap · Lichaamsgewicht · Verhouding bedrijfsleiding werknemers

Abstract

Gezondheid van de medewerkers is al in veel organisaties een belangrijk onderwerp en TNO ziet langzamerhand een verschuiving van het nemen van 1 maatregel naar een (visie op) integraal gezondheidsbeleid waarin gezondheid een impact heeft op alle bedrijfsterreinen en dat resulteerd in een samenhangend pakket van maatregels. In dit artikel wordt ingegaan op verschillende ontwikkelingen die maken dat gezondheid en het beheren ervan, op dit moment de aandacht van werkgevers heeft; de nieuwe WIA en de daaruit toestroom van geherindiceerde WAO'ers, werkgeverschap op afstand, obesitas en vergrijzing. De focus van deze ontwikkelingen is het werken aan de inzetbaarheid van de werknemer. Steeds vaker betekent dit ook dat zij aangesproken worden op hun leefstijl. Er wordt kort ingegaan op dit streven naar inzetbaarheid en met welke middelen dat bereikt kan worden. Iedere organisatie zal een eigen gepaste aanpak hebben maar het gemeenschappelijke voor alle P&O'ers is de zorg voor een optimale inzetbaarheid van individuele werknemers. Deze is alleen te bereiken is als mensen gezond zijn en inzetbaar. Het artikel is gebaseerd op het hoofdstuk over Ontwikkeling uit het Jaarboek Personeelsmanagement 2006