Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Monitoren duurzaamheid van tunnelelementen Groene Harttunnel

Publication files not online:

Author: Peelen, W.H.A. · Visser, J.H.M. · Polder, R.B.
Type:article
Date:2006
Institution: TNO Bouw en Ondergrond
Source:Cement, Juni, 4, 57, 85-90
Identifier: 331104
Keywords: Architecture and Building · Buildings and Infrastructure · Built Environment

Abstract

In prefab segmenten van de Groene Harttunnel zijn sensoren ingebouwd voor het monitoren van aspecten van de levensduur. Corrosie-indicatie en elektrische weerstand worden gemeten. Ondersteund doorr laboratoriumproeven worden het vochtprofiel aan de binnen- en buitenkant van de tunnel daaruit afgeleid en het corrosiemechanisme (onder meer macrocel-corrosie) nader beschouwd