Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Compositie analyse van de Limburgse economie

Author: Span, T. · Keller, K. · Staats, B. · Bree, T. van · Bulavskaya, T. · Suurs, R.
Type:report
Date:2017
Publisher: CBS ; TNO
Place: Den Haag
Identifier: 762806
Keywords: Economics · Economie · Welvaart · Innovatie · Limburg · Infostructures · Information Society · Urban Mobility & Environment · SBA - Strategic Business Analysis · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Op verzoek van de Provincie Limburg hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO een compositie-analyse uitgevoerd van de Limburgse economie. Er wordt een integraal beeld geschetst van de economische ontwikkeling, de regionale economische structuur en specialisatie en van innovatie-inspanningen en -prestaties van bedrijven. Dit gebeurt in de context van het speerpuntenbeleid van de provincie, waarin specifiek aandacht is voor de rol van vier campussen in het economische- en innovatieproces. CBS en TNO hebben hiervoor de handen ineengeslagen om op elkaars krachten te bouwen.