Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

JGZ richtlijn opvoedingsondersteuning voor hulp bij opoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Author: Oudhof, M. · Wolff, M.S. de · Ruiter, M. de · Kamphuis, M. · L’Hoir, M.P. · Prinsen, B.
Type:book
Date:2013
Publisher: Nederland Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Place: Utrecht
Identifier: 530028
Keywords: Health · Opvoedingsondersteuning · Jeugdgezondheidszorg · Richtlijn · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

De JGZ wil ouders optimaal ondersteunen bij de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Deze richtlijn geeft een overzicht van de huidige evidence based kennis over signalering van (dreigende) problemen in de opvoeding en het aanbod van opvoedingsondersteuning.