Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Disability management as a new HRM strategy

Author: Piek, P. · Reijenga, F.
Type:book
Date:2004
Publisher: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Place: Den Haag
Institution: TNO Arbeid
series:
Arbeid en gezondheid
Identifier: 787800
Report number: 7
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Human resources management en development · HRM · HRD · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Leeftijdsopbouw · Leeftijd · Vergrijzing · Oudere arbeidskrachten · Bevordering van arbeid door ouderen · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Passende arbeid · Personeelsbeleid